De klas van juf Paulien.

In de derde kleuterklas worden onze oudste kleuters verder voorbereid op het eerste leerjaar. Tegen het einde van het schooljaar worden er, samen met klaspop Pompom al 10 letters geleerd.  Aan de hand van de ijsbergdidactiek wordt, net zoals in de andere kleuterklassen,  aan wiskunde gedaan.  Deze didactiek wordt al vanaf de peuterklas ingezet en steunt op het principe van al doende leren.  Tellen, terugtellen, splitsen, meten, wegen,....  worden samen met de juf, met een vriendje of alleen geoefend.  Ook de verzamelkabouter, Fientje Tel,... helpen hierbij. Van onze oudste kleuters wordt ook al verantwoordelijkheid gevraagd : ze moeten zorg dragen voor hun eigen materiaal, krijgen een taakje, helpen een vriend.  Er is een nauwe samenwerking met het eerste leerjaar. De kleuters gaan in de loop van het schooljaar een paar keer langs in de klas van juf Els voor een wen-activiteit. 

Spelen staat ook in de derde kleuterklas nog centraal. Al spelend doen onze kleuters ervaringen en kennis op die ervoor zorgen dat ze een vliegende start in het eerste leerjaar kunnen maken.  

In de kijker : Halloween vieren.