De klas van juf Darline.

In het tweede leerjaar worden de leerinhouden van het eerste leerjaar herhaald en daarna verder uitgebreid.  Rekenen gaat tot 100 en de tafels van 2,5 en 10 worden al doende aangeleerd.   Door het veelvuldig gebruik maken van de omkeertafels zijn aan het einde van het tweede leerjaar al heel wat tafels gekend.   Nu de letters in al hun combinaties vlot gekend zijn, wordt er gestart met LIST-lezen. Vier keer  per week is er een leesmoment waarbij het lezen op eigen niveau intensief wordt geoefend onder begeleiding van de leerkracht.  Kinderen die het nog wat moeilijker hebben oefenen per 2, kinderen met een hoger technisch leesniveau lezen in stilte.  Naast wiskunde en taal is er zeker ook aandacht voor de  21e eeuwse vaardigheden.  Voor elke leerling is een tablet of een laptop beschikbaar.  Deze toestellen worden gebruikt als ondersteuning tijdens de lessen.     Tijdens de lessen techniek worden onze leerlingen uitgedaagd om een technisch probleem op te lossen of ze oefenen een technische vaardigheid.  Want jong geleerd, is oud gedaan!

Album in de kijker : wiskunde in hoekwerk