De klas van meester Bjorn

Doe-dag in de secundaire freinetschool

Pudding voor de hele school maken = rekenles, sociale vaardigheden, techniek,.... en lekker!!

wiskunde : al doende leren met blokkenbouwsels

Lezen in de boeken van de keileuke boekenbende.  We zijn grote fan van dit project van de Letterbeek, de Poperingse bib.

Begrijpend lezen : niet enkel in de taalles!

Halloween

Zelfstandig werk op vrijdag

Sporten maar

dramales : improvisatie en inleving (of hoe je op de zotste en leukste manieren ook leerplandoelen kunt nastreven.)

Klimaatfietstocht van 325 kilometer van start gegaan in Poperinge. De wereld tonen tot waar Vlaanderen in 2100 zal overstromen. Dat is het opzet waarmee 50 fietsers hun klimaatfietstocht van 325 kilometer tussen Poperinge en Antwerpen hebben aangevat.  Ons zesde ging hen uitzwaaien!

Al zingend doorheen de dag (muzische les)

Nesten met juf Trui