De geschiedenis van onze school


Nov 1919:
 Dit stond in de krant:
STAATSMIDDELBARESCHOOL VAN POPERINGHE Opening Maandag 17 november om 10 uur, in de Vlamingstraat voor de leerlingen der hoogere afdeeling en de vier hoogste klassen of studiejaren van de voorbereidende afdeeling. De leerlingen der twee lagere klassen der voorbereidende afdeeling, zullen in het kort uitgenodigd worden zich aan te bieden.

Dec 1919: 1ste en 2de leerjaar in de Maurice Dewulfstraat

1920-1922: Behoud van de school ondanks erbarmelijke financiële toestand van de stad na W.O. I

Jan 1923: De school haalde opnieuw de krant:
Bij het koninklijk besluit van 3 januari 1923 wordt een staatsmiddelbare jongensschool met voorbereidende afdeling te Poperinge ingericht.

1923-1928: Opbouw van het eerste klassencomplex

April 1925: Aankoop van een eigendom op de Botermarkt (nu Vroonhof) bestond uit een woonhuis, een brouwerij met bijhorende gebouwen en een tuin, opp. 35a 30ca. Koopprijs: 161.155 BEF.

Jan 1926: Start afbraakwerken brouwerij en herstellingswerken woonhuis.

Mei 1926: Start bouw klaslokalen

Sept 1927: Gelezen in de krant:
Al de lessen worden gegeven in het nieuw gebouw, grote markt 1

Dec 1927: Aanbesteding van het bouwen van de turnzaal.

Jan 1929: Overname van de Rijksmiddelbare school door de stad.

Aug 1929: Aanbesteding van het aanleggen speelplaats tussen de beide gebouwen.

Sept 1934: Oprichting meisjesafdeling in de basisschool

April 1935: Oprichting kindertuin

1936-1937: Door het oprichten van de meisjesklassen komt er een gebrek aan schoollokalen en moeten het eerste tot en met vierde leerjaar jongens naar het gerechtshof overgebracht worden. Ze blijven er tot het begin van het schooljaar 1954-1955.

Nov 1937: Aankoop van grond ter uitbreiding van de RMS

1937-1938: Gelezen in de krant:
Zo werd de Rijksmiddelbare school op 1 januari 1938 door de staat overgenomen en waren van dan af aan alle kosten ten laste van de staat. De Rijksmiddelbare school VAN Poperinge wordt nu Rijksmiddelbare school TE Poperinge.

1939-1940: Gedurende de tweede wereldoorlog werden sommige lokalen, voor min of meer langere tijd door het Duitse leger of door de Verbondenen, bezet. Verschillende klassen werden dan ook, voor min of meer lange tijd, bij welwillende burgers ondergebracht.

Sept 1948: Gelezen in de krant:
Bij Regentsbesluit van 14 juli 1948 wordt de aanneembare bewaarschool, gehuisvest in de lokalen van de Rijksmiddelbare onderwijsinstelling te Poperinge door de staat overgenomen en verbonden aan de Rijksmiddelbare onderwijsinstelling.

Mei 1950: Oprichten derde bewaarklas

Dec 1948: Tweede expansie: aankoop perceel grond bestaande uit ingang rekhofstraat en weide. Op deze gronden zal de zuidervleugel opgericht worden.

Mei 1950: Inhuldiging zuidervleugel met 6 nieuwe klaslokalen en eigen speelplaats.

Sept 1954: Het nieuwe kindertuinpaviljoen wordt in gebruik genomen, daardoor kunnen de 4 jongensklassen (uit het gerechtshof) de vrijgekomen klassen bezetten.

Jan 1956: Eerste maaltijden voor de leerlingen opgediend in het schoolrestaurant.

Sept 1959: De tweede schoolingang, met een nieuwe brug, langs de Rekhofstraat wordt in gebruik genomen.

Sept 1959: Door plaatsgebrek worden de meisjesklassen basisschool naar een in huur genomen burgershuis, Ieperstraat 5, overgebracht.

Sept 1963: Het administratief paviljoen wordt in gebruik genomen.

Juni 1964: Het voorgebouw, het woongebouw van de directeur, wordt afgebroken, waardoor een van de oudste gebouwen in het centrum verdwijnt.

Sept 1964: De nieuwe turnzaal, de nieuwe klassen in de twee aanpalende vleugels en de stortbaden worden in gebruik genomen. De meisjesklassen verlaten het huis in de Ieperstraat 55. Heel de school is weer samen.

Maart 1970: De Oudervereniging wordt gesticht.

Sept 1971: De eerste schoolbus, met twee reisroutes, vervoert de leerlingen.

Sept 1975: De kleuterafdeling van de Rijkslagereschool betrekt haar nieuwe gebouwen in de rekhofstraat.

Sept 1989: Nieuwe benaming: Gemeenschapsonderwijs

24 juli 2007: Overstroming in onze school. De volledige site loopt onder water en de stookolie uit de tanks vermengt zich met het water. Heel veel schade!

Sept 2007: De school start met een nieuwe benaming: GO! Basisschool van de Vlaamse Gemeenschap. De klassen zijn opnieuw in orde.

Sept 2008: Een nieuwe naam voor onze school “De Ster”.

Mei 2012: Reünie van oud-leerlingen en oud-leerkrachten. ( film )

Sep 2016: Opstart secundaire freinetschool.

Dec 2019 : Start nieuwbouw in het Rekhof.

Feb 2021 : Verhuis naar nieuwbouw in het Rekhof.

Sept 2022 : officiële opening van de nieuwbouw