zorg

Het zorgbeleid wordt gedragen door het zorgteam in samenspraak met directie en de leerkrachten. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de SES-leerkrachten en de medewerkers van het Centrum Leerling Begeleiding (CLB).

 

 Het begeleiden van leerlingen

De begeleiding kan individueel of in groep gebeuren en vindt zoveel mogelijk in de klas plaats. Soms kan de zorg via enkele gerichte interventies tijdelijk worden overgenomen buiten de klas. De eerstelijnszorg door de groepsleraar en de aanvullende expertise van de leden van het zorgteam en/of externe hulpverleners vullen elkaar op die manier aan.  Elke klas heeft in de loop van de schoolweek een aantal zorguren.  Die worden heel flexibel ingericht : de zorgleerkracht gaat als co-teacher meehelpen in de klas, er worden niveaugroepen gemaakt om iets extra in te oefenen, de zorgleerkracht neemt de klas even over zodat de leerkracht extra hulp kan bieden,...   Waar de nood het hoogst is... is ons zorgteam nabij!

 

 

Ondersteunen van het handelen van de leraren

De klasleerkracht draagt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen klasgroep.  Tijdens overlegmomenten met het zorgteam wordt tijd gemaakt om op zoek te gaan naar de beste aanpak voor elk kind.  Ouders worden nauw betrokken bij de extra zorg voor hun kind.

 

 

De coördinatie van de zorginitiatieven op het niveau van de school 

Het coördineren en op elkaar afstemmen van de zorginitiatieven gebeurt door het zorgteam. De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen, leraren, ouders, externe hulpverleners en deskundigen.