De klas van juf Els.

Het eerste leerjaar vormt een perfecte brug tussen de kleuterafdeling en de lagere afdeling.  Het individueel leren wordt afgewisseld met (lees)hoekenwerk, groepswerk, contractwerk.  Met de methode ik-kim-sim van Veilig leren lezen, leren de kinderen lezen en schrijven. Zoem de bij, die de kinderen al kennen uit de kleuterklas is de rode draad door deze methode.  Wiskunde wordt, ook in deze klas,  via de ijsbergmethode aangebracht.  Handelend leren staat dus ook in de lagere afdeling centraal.  Aan de hand van materiaal wordt een leerinhoud aangebracht en geoefend, met de juf, met een schoudermaatje en tenslotte alleen. Leerstof wordt in modules aangebracht.  Zo krijgen de kinderen de tijd om zich te verdiepen in de verschillende onderdelen.  Wekelijks is er tijd voor herhaling tijdens het hoekenwerk.   Door de schuifdeur tussen twee klaslokalen kan er een grote ruimte voorzien worden hiervoor zodat onze leerlingen in alle rust kunnen oefenen.

Naast rekenen en taal is er ook tijd voor muzische vorming, LO en WO.  De leerinhouden sluiten heel dicht aan bij de reken- en taalmethode waardoor er vaak domeinoverschrijdend wordt gewerkt. Ook in onze lagere school wordt verder gestreefd naar de totaalontwikkeling van elke leerling, met ruimte voor eigen groei en aandacht voor elke leerling. 

Album in de kijker : Sint en Piet!