De klas van juf Kim.

In het derde leerjaar wordt de basis die in de eerste twee leerjaren werd gelegd verder uitgediept. 

Na een korte herhalingsperiode wordt overgegaan naar nieuwe en moeilijker leerstof : rekenen tot 1000, de overige tafels en deeltafels, breuken,...  Ook in de Nederlandse taal verdiepen onze leerlingen zich verder en worden zo echte Taalkanjers, net zoals Marc de Bel, de schrijver van de verhalen van onze taalmethode.  Het kan dan ook bijna geen toeval zijn dat diezelfde Marc de Bel de favoriete schrijver van juf Kim is. (En toch ....)  Ook in het derde leerjaar staat lezen centraal.  Met een juf die ook kartrekker is van het LIST-project kan dat niet misgaan.  De leerlingen maken dan ook, samen de met hogere klassen, deel uit van de keileuke boekenbende, een jaarlijks project van de bib van Poperinge.  Ook LIST-lezen wordt in deze klas nog dagelijks georganiseerd.  Leerlingen kunnen hiervoor boeken uitlenen in onze eigen schoolbib. Onze kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken.  Wie klaar is met zijn werk, gaat naar de keuzekast en gaat zelfstandig aan de slag. Ondertussen is er tijd voor de andere leerlingen om wat extra uitleg te vragen.  Zo krijgt elk kind onderwijs op maat en kan het binnen de lijnen van het derde leerjaar op eigen niveau en tempo evolueren.

Album in de kijker : naar Talbot House (met steun van de provincie West-Vlaanderen)