De klas van juf Tessa.

In het vierde leerjaar wordt op hetzelfde elan als in het derde leerjaar verder gewerkt.  De weg naar zelfstandigheid wordt uitgebreid.  ADI-lessen worden tijdens wiskunde vergevorderd doorgevoerd.  Zo krijgen leerlingen de kans om zelfstandig aan de slag te gaan of nog verder de uitleg van de juf te volgen.  Tijdens de WO-lessen komen de wereldoorlogen aan bod en gaat de klas op stap om de geschiedenis in eigen streek te ontdekken.  De provincies worden tijdens de aardrijkskundeles op alle mogelijke manieren geoefend.  Verkeer staat nog meer dan andere jaren in de kijker, want aan het einde van het vierde leerjaar wordt door de kinderen het grote voetgangersexamen afgelegd.  In de loop van het jaar wordt de natuur in de klas binnengehaald en worden er champignons en later witloof gekweekt. Zo leren kinderen van dichtbij over gezonde voeding en de natuur.  Ook de tandhygiëne is belangrijk.  Het tandenproject van het derde leerjaar wordt verder gezet en elke middag worden tanden gepoetst.  Goede gewoontes worden op die manier al jong aangeleerd. We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam.  Zo komen onze leerlingen het best tot leren!

Album in de kijker : naar Talbot House