De klas van juf Jolien.

In het vijfde leerjaar wordt al een eerste stap richting secundaire school gezet.  De leerlingen krijgen nu geen initiatie Frans meer, maar voor het eerst Franse les.  Spreken staat centraal tijdens deze lessen.  Het accent ligt op mondelinge interactie zodat leerlingen zoveel mogelijk Frans praten.  Via dialogen en andere spreekopdrachten wordt er samen in de klas geoefend.  Het zelfstandig te verwerken leerstofpakket wordt groter.  Daarom wordt vanaf het vijfde leerjaar extra ingezet op leren plannen en leren leren.  Huiswerk is vaak studeren voor een toets of taak, net zoals in het middelbaar.  Ook het zelfstandig werken wordt in alle vakken verder geoefend en aangemoedigd  zodat onze leerlingen ten volle de kans krijgen om te groeien in zelfstandigheid. 

Album in de kijker : groepswerk thema de zee.